www.normia.se © 2011 • All rights reserved •

 

Aktuellt

 

• Trender »

Här hittar du bl.a. länkar och information om olika organisationer som producerar konsumentanalyser och trender

 

• Marknadsfakta »

I denna sida hittar du aktuell statistik om den nordiska marknaden baserad på officiellt statistik från de nordiska länderna 

 

• Blog Fingermärken »

Mer info kommer snart

 

 

 

Nordic Market Insight & Analysis är en konsultfirma med fokus på konsumentinsikter och marknadsanalyser.

 

 

Världen förändras i snabbare takt än någonsin tidigare.  Internet, sociala medier och e-handel ökar marknadsplatsen bortom de traditionella och geografiska landsgränser. Samtidigt blir marknaden och konsumentsegmenter mer fragmenterade och därmed svårare att analysera och få grepp om. Vilka är våra kunder? Vilka konkurrerar vi med egentligen? Hur stor marknadspotential finns för våra produkter? Hur mår företagets varumärken? Hur väl speglar vårt varumärke företagets vision och värderingar?  

 

Många företag har mer fokus interna processer än att försöka få grepp om det som händer i omvärlden och konsumenternas attityder och liv. Ändå finns det gott om exempel hur företag kan bygga sina produkter och affärsprocesser utifrån konsumenternas behov och lyckas skapa framgångssaga som de flesta företag kan bara drömma om. Apple, Google, Samsung, Skoda är några aktuella exempel från olika kategorier där man har lyckats visa att det finns en fantastisk tillväxtpotential även på mogna marknader.  Morgondagens vinnare är de företag som lyssnar på konsumenter och som lyckas kristallisera insikter om konsumentbeteende och fånga upp de trender som påverkar och formar vårt beteende och attityder.  

 

Nordic Market Insight & Analysis vill bidrar till att företag öppnar sina ögon och sinnen mot omvärlden. Genom marknadsundersökningar och -analyser kan vi bäst skapa faktabaserad underlag som stödjer företagets beslutsprocess och hjälper företaget att satsa på det som är viktigt för framgången. Att skapa en bärande konsumentinsikt är nästan som att följa i fotspår av Thomas Edison, uppfinnaren av glödlampan. Hans lysande insikt om genialitet var att det består 1% inspiration och 99% perspiration. Så är det också med lysande konsumentinsikter. Att observera, reflektera, analysera och skapa ny kunskap om existerande fakta är enkelt sätt att komma närmare konsumenter.    

 

Mät det som är väsentligt för företagets framtid. Fokusera på konsumenter och dina kunder istället för att lägga energi på hur dina konkurrenter gör. Det är knappast konkurrenter som ger dig klirr i kassan.

 

 

 

 

 

 

Great brands deserve great insights.

 

 

 

 

Telefon: +46-(0)709-40 40 59

E-mail:contact@normia.se

Hemsida: www.normia.se